Accent Interactive websites & grafisch ontwerp nieuwkoop

01-11-2011

Een groep aanmaken in Outlook

Met een groep kun je eenvoudig meerdere contactpersonen tegelijk mailen. Maar hoe zet je een groep op?

  1. Ga naar je adresboek
  2. Klik op nieuw item
  3. Klik op nieuwe distributielijst of groep contactpersonen (afhankelijk van je versie van outlook).
  4. Typ in het vak Naam een naam voor de groep contactpersonen.
  5. Ga naar het tabblad Groep contactpersonen en klik in de groep Leden achtereenvolgens op Leden toevoegen en op Vanuit Outlook-contactpersonen, Uit adresboek of Nieuwe e-mailcontactpersoon.
  6. Als je een nieuwe e-mailcontactpersoon toevoegt, voer je de informatie voor die persoon in het dialoogvenster Nieuw lid toevoegen in.

Ga als volgt te werk als je een lid toevoegt vanuit Outlook-contactpersonen of vanuit een adresboek:

  1. Klik in de vervolgkeuzelijst Adresboek op het adresboek met de e-mailadressen die je wilt opnemen in de groep contactpersonen.
  2. Klik in de lijst met namen op de namen die je wilt opnemen en klik op Leden. Je kunt namen uit verschillende adresboeken toevoegen aan dezelfde groep contactpersonen.
  3. Doe dit voor alle personen die je aan de groep contactpersonen wilt toevoegen en klik vervolgens op OK.
  4. De groep contactpersonen wordt opgeslagen in de map Contactpersonen onder de naam die jij hebt opgegeven.

⊕ 01-11-2011 gepost door Joost van Veen