Beoordeeld met een 9.6 9.6
Privacy en Cookie verklaring

Privacy en Cookie verklaring

Privacy en Cookies

Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die hieraan in de privacywetgeving worden gesteld.

Doeleinden van de gegevensverwerking

 • Het verlenen van toegang tot onze website https://www.accentinteractive.nl/;
 • Het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
 • Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot onze dienstverlening;
 • Het voeren van gesprekken via de chatoptie die wij aanbieden op de website;
 • Het opnemen van contact met onze gebruikers, indien hierom wordt verzocht;
 • Het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
 • Het verbeteren en evalueren van onze website en diensten;
 • Het mogelijk maken om een pagina te e-mailen, te printen of om te delen via sociale netwerken, zoals Facebook, Twitter en LinkedIn;

Wij zullen je persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Categorieën persoonsgegevens

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden:

 • Bedrijfsnaam- en - gegevens (voor zover dit persoonsgegevens zijn);
 • NAW-gegevens van de contactpersoon;
 • E-mailadres van de contactpersoon;
 • Telefoonnummer van contactpersoon;
 • IP-adressen.

Wij zullen je persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Bewaartermijnen

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij verstrekken je gegevens niet aan derde partijen zonder je voorafgaande toestemming, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij op basis van de wet hiertoe verplicht zijn.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, je persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot je gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast, maken wij gebruik van SSLcertificaten ten behoeve van de veilige overdracht van je gegevens en communicatie.

Cookies

Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals computer, tablet of mobiel) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device.

Op onze website worden cookies of vergelijkbare technologieën gebruikt waarbij informatie op het device wordt opgeslagen en/of uitgelezen (voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier verder ‘cookies’ genoemd). Wij gebruiken Cookies om:

 • Functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
 • Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytics cookies);
 • Het mogelijk maken van de online chatfunctie en het veel gestelde vragen portal (overige cookies).

De informatie die een cookie verkrijgt over je gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Accent Interactive B.V. of die van een door ons hiervoor ingeschakelde derde partij.

Technische of functionele cookies

Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat je gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Zo kunnen er, bijvoorbeeld, cookies worden gebruikt om lettertypes goed weer te geven, om je gebruikssessie te kunnen onthouden op de webserver zodat je de website kunt bekijken, of om een zoekterm te onthouden waarop wordt gezocht binnen de website of een gekozen filter.

De technische en functionele cookies die wij gebruiken zijn:

 • Accent Interactive (voor het opslaan van gebruikersgegevens en het verbergen van informatie na een eerste bezoek aan de website);

Analytische cookies

Verder maken wij gebruik van cookies van Google Analytics, zodat Google ons inzicht kan geven in hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. De informatie die we daarbij verkrijgen wordt met inbegrip van het adres van je computer (IPadres), overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met Google waarin afspraken zijn vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens. Hierin hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Google kan echter informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier verder geen invloed op. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics kunt u vinden in de Privacy Policy van Google en in de Privacy Policy van Google Analytics.

Overige cookies

Naast de hierboven genoemde technische, functionele en analytische cookies, gebruiken wij cookies van Drift om de onlinechatfunctie te laten functioneren. De gegevens die hiervoor door Drift worden verwerkt zijn browsergegevens en gegevens die door jou worden ingevuld in het contactformulier en of een chatgesprek. De informatie die Drift hierbij verzameld wordt opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met Drift waarin afspraken zijn vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens. Drift kan echter informatie aan derden verschaffen indien Drift hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Drift verwerken. Daarnaast, kan Drift deze gegevens in geanonimiseerde vorm aan derden verstrekken. Wij hebben hier verder geen invloed op. Meer informatie over de gegevensverwerking door Drift kunt u vinden in de Privacy Policy van Drift.

In- en uitschakelen cookies

In je browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer u ermee instemt. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies

Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van je browser.

Websites van derden

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat je van deze websites gebruik wil maken.

Rechten van betrokkenen

Indien je aan ons persoonsgegevens hebt verstreken, kun je ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen en of te verwijderen. Dit verzoek kun je indienen door een e-mail te sturen naar support@accentinteractive.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen via 0172 - 603 130.

Aanpassingen privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.