5 technische trends die UX vormgeven in 2024

Als we vooruitkijken naar de trends en ontwikkelingen in UX, zien we hoe nieuwe deuren openen voor creativiteit en innovatie in design. In dit artikel ga ik in op fascinerende ontwikkelingen en hoe ze de toekomst van UX vormgeven, terwijl we ons aanpassen aan een snel veranderende digitale omgeving.

Technologieën zoals neuromorfische hardware, augmented intelligence en AI-augmented design-to-code tools transformeren de manier waarop we interactie hebben met digitale producten. Hieronder ga ik hier verder op in.

1. Augmented intelligence in UX

Binnen de context van augmented intelligence in UX, is een opmerkelijke trend de opkomst van AI-augmented design-to-code tools. Deze innovatieve hulpmiddelen spelen een cruciale rol in het stroomlijnen van het front-end ontwikkelingsproces.

Deze tools automatiseren taken, zoals het genereren van productieklare HTML, CSS en JavaScript uit definitieve schermontwerpen. Ook faciliteren ze een naadloze overgang van ontwerp naar code. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van Figma in combinatie met een design-to-code plugin, zoals Anima of Zeplin. Deze integratie helpt ontwerpers om met enkele klikken volledig interactieve prototypes om te zetten in schone, leesbare code. Dit zou traditioneel uren handmatig coderen vergen.

Deze ontwikkeling versnelt niet alleen de ontwikkelingscycli aanzienlijk, maar verbetert ook de samenwerking tussen ontwerpers en ontwikkelaars. Er wordt namelijk een gemeenschappelijke taal en begrip gecreëerd.

Met het gebruiken van een design-to-code tool kun je de ontwikkelingssnelheid flink versnellen. Het vergemakkelijkt conversie van front-end ontwerpen naar code, die goed geïntegreerd is met het design systeem. Denk aan Adobe XD’s integratie met webontwikkelingstools.

Ontwerp en technologie hand in hand

Met deze gereedschappen kunnen teams iteraties sneller doorlopen, wat belangrijk is in een agile ontwikkelingsomgeving. Hierbij heb je betrokkenheid van UX-ontwerpers en front-end ontwikkelaars nodig. Zij zorgen ervoor dat de technische implementatie nauw aansluit bij het oorspronkelijke ontwerp.

Deze ontwikkeling in augmented intelligence onderstreept hoe AI de kloof tussen ontwerp en ontwikkeling kan overbruggen. Zo krijg je een meer geïntegreerde, collaboratieve aanpak, waarbij ontwerp en technologie hand in hand gaan. Door de kracht van AI te combineren met menselijke expertise, kunnen UX-teams efficiëntere en effectievere digitale producten en ervaringen creëren. Dit leidt uiteindelijk tot betere en snellere resultaten in de digitale ruimte. (Baker et al., 2023).

Lees ook: Meer omzet door betere UX en UI? Leer van Airbnb, IBM & Go-Keto

2. Generatieve AI en persoonlijke UX

Generatieve AI, die de capaciteit heeft om nieuwe en unieke inhoud te creëren, is bezig de grenzen van gepersonaliseerde gebruikerservaringen (UX) te verleggen. Deze technologie zie je steeds vaker in taken zoals:

  • wireframing
  • schermontwerp
  • copywriting

Hierdoor zijn UX-professionals met sterke vaardigheden in creatief denken, gedragswetenschappen, ontwerpstrategie en het ontwerpen van prompts steeds meer in trek. Het vermogen van generatieve AI om routinematige taken te automatiseren, biedt UX-professionals meer ruimte om zich te concentreren op complexere en creatievere aspecten van UX-ontwerp.

Er zijn steeds meer op prompts gebaseerde conversatie-interfaces, zoals die in chatbots of virtuele assistenten, en hiermee groeit de verwachting van gebruikers om deze functionaliteit in alle softwareproducten terug te zien. Een voorbeeld hiervan zijn e-commerce-websites waarop chatbots klanten begeleiden bij het vinden van producten of het beantwoorden van vragen. Dit leidt tot een gepersonaliseerdere winkelervaring. Het ontbreken van een gebruiksvriendelijke conversatie-interface in zulke toepassingen kan leiden tot frustraties bij de gebruiker. En uiteindelijk tot het verlies van potentiële verkopen.

Begrip van gebruikersbehoeften en context

We gaan software-ervaringen door een nieuw op prompts gebaseerd conversatiemodel van interactie herontwerpen. Dit vraagt om een diepgaand begrip van de gebruikersbehoeften en de context waarin de software gebruikt wordt. Een voorbeeld hiervan is de integratie van natuurlijke taalverwerking (NLP) in een fitnessapp, waar gebruikers kunnen interacteren met de app via gesproken commando’s om hun workout-routines aan te passen of om voedingsadvies te krijgen. Dit maakt de ervaring intuïtiever en toegankelijker, vooral voor gebruikers die misschien moeite hebben met traditionele interactiemethoden.

Maar het gebruik van generatieve AI brengt ook risico’s met zich mee. Hierbij kun je denken aan de kans op bevooroordeelde, onnauwkeurige of niet-conforme output. Dit komt door de ondoorzichtigheid van generatieve AI-modellen en de neiging van gebruikers om de output van generatieve AI kritiekloos te accepteren. Je moet daarom continu de outputs van generatieve AI monitoren en evalueren om vooroordelen aan te pakken, compliance- en auteursrechtkwesties te tackelen, en inclusieve en toegankelijke gebruikerservaringen te waarborgen.

Om je voor te bereiden op de impact van generatieve AI op UX, moeten software-engineeringleiders hun teams in staat stellen om vaardigheden op het gebied van ontwerpstrategie, promptontwerp en gebruikersonderzoek te beheersen. Dit kan met het bieden van middelen en ruimte voor bijscholing en omscholing in deze gebieden. Bovendien is het herontwerpen van software-ervaringen door een nieuw op prompts gebaseerd, conversatiemodel van interactie essentieel om aan de veranderende verwachtingen van gebruikers te voldoen (Gartner, 2023).

User Experiences Before and After Conversational Prompt-Based Interfaces - Gartner

3. Composite AI en gebruikersgerichte oplossingen

Composite AI, de combinatie van verschillende AI-technieken, maakt AI-oplossingen toegankelijker en bruikbaarder voor een breder scala aan organisaties. Deze benadering, ideaal voor scenario’s met beperkte data, kan leiden tot innovatieve en efficiënte UX-ontwerpen.

 

4. ‘Thing’ klanten en UX

Een opmerkelijke trend is de opkomst van ‘thing’ klanten. Dit zijn niet-menselijke economische actoren, zoals slimme apparaten en IoT-systemen, die zelfstandig producten of diensten aanschaffen. Deze verschuiving vereist nieuwe UX-strategieën om effectief te communiceren en te voldoen aan de behoeften van deze geautomatiseerde klanten. Hoewel de marktpenetratie nog beperkt is, zal de impact op UX en bedrijfsmodellen op lange termijn aanzienlijk zijn.

5. Neuromorphic hardware en UX ontwerp

Neuromorfische computers zijn voor mij een fascinerende ontwikkeling in de wereld van UX-ontwerp. Deze technologie is geïnspireerd op de werking van het menselijk brein. Net zoals ons brein informatie verwerkt via een netwerk van neuronen, gebruiken neuromorfische computers neurale netwerken die direct zijn geïntegreerd in de fysieke structuur van het apparaat. Dit betekent dat de hardware niet alleen data verwerkt zoals traditionele computers, maar dit doet op een manier die meer lijkt op hoe onze hersenen werken.

Neuromorphic hardware en UX ontwerp grafiek - Gartner 2021

Het grote voordeel van deze aanpak is dat neuromorfische computers efficiënter kunnen omgaan met complexe, niet-lineaire taken. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om patroonherkenning en besluitvorming waarmee UX-ontwerpers nieuwe mogelijkheden krijgen. Denk bijvoorbeeld aan intuïtievere en adaptievere gebruikersinterfaces, die in staat zijn om op een meer menselijke manier te reageren op de behoeften en acties van gebruikers.

Gebruikerservaringen veel meer ‘menselijk’

Ondanks het enorme potentieel, staan neuromorfische computers nog in de beginfase van ontwikkeling (zie de Gartner Hype Cycle hierboven). De complexiteit van het nabootsen van de interconnecties van neuronen in de hersenen blijft een uitdaging voor de ontwikkelaars van deze apparaten. Toch is er een voortdurende vooruitgang in deze technologie. Verwacht dan ook binnenkort een revolutie in UX-ontwerp, waarbij gebruikerservaringen veel meer ‘menselijk’ aanvoelen en beter afgestemd zijn op de natuurlijke manieren van menselijke informatieverwerking.

Voor mij is de toekomst van UX een spannende samensmelting van menselijke creativiteit en geavanceerde technologie. De trends die ik deelde, van neuromorfische computers tot AI-augmented design-to-code tools, openen nieuwe mogelijkheden voor hoe we interactie hebben met en reageren op onze digitale wereld.

Deze ontwikkelingen bieden ons de kans om niet alleen efficiëntere en intuïtievere gebruikerservaringen te creëren, maar ook om de grenzen van wat mogelijk is in digitale interactie te verleggen.

Voor het originele artikel wordt verwezen naar Frankwatching door Sarah van Veen.

Aarzel niet om contact op te nemen met Sarah! Je kunt een e-mail sturen naar info@accentinteractive.nl of ons telefonisch bereiken op 0172-603130 voor een gepersonaliseerde analyse. Laten we samen werken aan het behalen van jouw SEO-doelen!