Beoordeeld met een 9.6 9.6
Zoeksynoniemen en redirects?

Zoeksynoniemen en redirects?

Het volgende laat u zien hoe u het zoekgedrag van Magento kunt optimaliseren. Twee hoofdopties worden geboden:

Zoeksynoniemen: Verkeerd gespelde zoektermen kunnen voor u gemiste kansen betekenen. Als u weet dat een veel gebruikte term vaak verkeerd gespeld wordt door een klant, en geen resultaten oplevert, dan kunt u een extra zoekterm toevoegen zoals hieronder beschreven wordt.

Redirects: U kunt specificeren dat een klant doorverwezen wordt naar een andere pagina als hij zoekt met een specifieke zoekterm. Verwijs klanten naar een specifieke productpagina, een specifieke merkpagina of een informatiepagina. Bijvoorbeeld: retour zal de klant doorverwijzen naar de verzendvoorwaarden pagina.

In het volgende voorbeeld laten we zien hoe, wanneer een klant de zoekterm 'latop' gebruikt, de webshop de resultaten voor de term 'laptop' genereert.

Nieuwe zoeksynoniemen en/of redirects toevoegen:

1.   In het Catalogus-menu van het Admin panel, selecteert u de optie Zoektermen om de volgende pagina weer te geven:

2.   Klik op de knop Nieuwe zoekterm toevoegen om de pagina hierboven weer te geven.

3.   In het veld Zoek-query specificeert u de incorrecte spelling van de term, bijvoorbeeld latop.

4.   In het veld Synoniem voor specificeert u de correcte zoekterm die u hanteert in uw webshop, bijvoorbeeld laptop.

5.   In het veld Redirect URL specificeert u de URL waarnaar de klant verwezen wordt als de zoekterm geen resultaat oplevert.

6.   Klik op de knop Opslaan.