Beoordeeld met een 9.6 9.6
Cijfers gebruik social media

Cijfers gebruik social media

Cijfers gebruik social media in Nederland 2012: explosieve stijging

Het gebruik van social media als Facebook, Twitter en LinkedIn is de afgelopen jaren weer toegenomen. Dit blijkt uit een onderzoek van Multiscope onder 13.000 Nederlanders.

Vorige maand zagen we al dat het gebruik van social media wereldwijd een ware revolutie heeft teweeggebracht in de manier waarop mensen zaken doen en hun leven invullen. Nu er ook Nederlandse cijfers bekend zijn, maken we een overzicht van hoe het social media landschap er in ons land uit ziet.

Percentages social media-gebruik in Nederland

Multiscope vergeleek het gebruik van sociale media in 2010 met het gebruik in 2012 en zag vooral een uitschieter bij het gebruik van Facebook. Twee jaar geleden gebruikten nog slechts 28% van de ondervraagden dit medium, in 2012 is dat maar liefst 76%. Grote daler is Hyves, die het gebruik onder Nederlanders zag afnemen van 60% in 2010 naar 24% dit jaar. Twitter en LinkedIn blijven gestaag groeien en het relatief nieuwe Google+ heeft ook inmiddels een kleine hap uit de Nederlandse taart voor zichzelf genomen.

aantal social media gebruiker nederland

Bron gegevens: Multiscope

Uren op social media in Nederland

Opvallend is dat Nederlanders verreweg het langst op Facebook doorbrengen. Ruim 43 miljoen uur per maand werd op Facebook doorgebracht. In 2010 was Hyves nog de koning van de uurbesteding, met ruim 13 miljoen uur per maand. In 2012 is het duidelijk Facebook waar mensen het meest van hun tijd doorbrengen.

tijdsbesteding in miljoenen uren per maand

Bron gegevens: Multiscope

Foto's delen populair

De meeste mensen (63%) gebruiken social media om in contact te blijven met vrienden en familie, of oude bekenden en collega's (57%). 38% Gebruikt social media als tijdverdrijf en ruim een derde deelt foto's via social media. De meeste mensen lijken social media dus te gebruiken om 'in touch' te blijven met de mensen om zich heen en de meeste ondervraagden (60%) zijn het oneens met de stelling dat ze door het gebruik van social media minder real life contact hebben met mensen.

Toekomstverwachting

Multiscope verwacht ook voor de toekomst een groei te zien in het gebruik van social media. Bij de meeste netwerken geeft het panel van ondervraagden aan deze de komende jaren meer te gaan gebruiken. Vooral over LinkedIn zijn de respondenten positief. 15% meer mensen zeggen deze site vaker te willen gebruiken in de toekomst.